office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Мисия "Зелено"

Политиката на „ Ате Пласт" по опазване на околната среда включва:

  • цялостно и непрекъснато оценяване на въздействието на аспектите на околната среда, изразено чрез наблюдение, анализ, контрол, разумно използване на природните ресурси, енергия, вода и генериране на отпадъци
  • планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и предотвратяване на екологични замърсявания, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху околната среда

Следвайки своята политика за опазване на околната среда "Ате Пласт" ООД  инвестира в нови по-икономични технологични линии, които ни позволяват да бъдем по-гъвкави благодарение на тяхната енергийна ефективност и производствени възможности. Ние закупуваме съвременни суровини и материали, които съчетани с наличната модерна технология ни позволяват да редуцираме дебелините до 25 %, като същевременно качеството на продуктите се съхранява.

Намаляването на теглото на опаковките спомага опазването на околната среда в две направления: намаляване на използваните природни ресурси и намаляване на отпадъка от опаковки. 

Ние обаче искаме да припомним на всички наши клиенти и консуматори, че нашите опаковки се рециклират или оползотворяват.                        

Моля, не разпилявайте опаковките и не ги използвайте не по предназначение, а ги подавайте в съответните пунктове, където ще се погрижат за тях.

Само общата съпричастност и усилия ще доведат до положителни резултати.